Thước xám tiêu chuẩn ISO A02 kiểm tra độ thay đổi màu vải

Thước xám kiểm tra sự thay đổi màu vải được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn GB/T250-2008; ISO 105/A02, giúp đánh giá chính xác độ bền màu vải của sản phẩm

Compare