Vải đa sợi SDC kiểm tra độ chà xát ISO 105

Vải đa sợi SDC ISO 105 được sử dụng để kiểm tra độ mài mòn chà xát của vải theo cả phương pháp chà ướt và chà khô nhằm đánh giá độ bền màu vải

Compare