GIẤY KIỂM TRA ĐỘ Ố VÀNG PHENOL CỦA VẢI HÃNG JAMES HEAL MÃ 706-720

Giấy kiểm tra độ ố vàng vải hãng James Heal 706-720 đánh giá độ ố vàng vải trong quá trình bảo quản và vận chuyển nhằm kiểm soát chất lượng vải tốt nhất.

Compare