cung cấp thiết bị đo độ bóng, thiết bị đo độ dày, thiết bị đo độ cứng, thiết bị đo độ mài mòn, thiết bị đo độ nhớt, thiết bị đo độ mịn, thiết bị đo độ bám dính…