Thiết bị đo độ nhớt bao gồm máy đo độ độ, cốc đo độ nhớt, dụng cụ kiểm tra nhanh độ nhớt, kiểm tra độ nhớt