VẢI TEST AATCC KIỂM TRA ĐỘ BỀN MÀU

Vải Cotton trắng AATCC chuyên dùng để kiểm tra độ bền màu của vải do ma sát trong điền kiện  khô và ướt.

Cấp độ bền màu được đánh giá theo thang màu tiêu chuẩn của Thước xám tiêu chuẩn AATCC, thước xám đo độ bền màu và độ đổi màu tiêu chuẩn ISO để đánh giá mức độ tiêu chuẩn khi tiếp xúc với các vật liệu khác.

Compare