Máy kiểm tra độ bền màu vải tự động hãng Zhiqu ZQ-002

Máy kiểm tra độ bền màu vải tự động hãng ZhiQu ZQ-002 kiểm tra sợi, sợi đã nhuộm, in và nhuộm, hàng dệt may, hàng dệt kim, da, tấm kim loại, in ấn…

Compare