Bảng màu 9 cấp độ AATCC

 Bảng do màu 9 cấp độ AATCC thường được sử dụng trong các ngành may mặc, giày da, dệt nhuộm. Bảng này được dùng để so sánh, đánh giá độ chuyển màu hay độ phai màu trên chất liệu bằng mắt thường có thể quan sát được.

Compare