CÂN ĐIỆN TỬ JA103P

  • Cân đo chính xác, nhanh, ổn đinh, thao tác đơn giản và đầy đủ chức năng.
  • Cân có thể dùng được trong công nghiệp, thương mại, trường học, nghiên cứu khoa học và các đơn vị khác để nhanh chóng đo lường chất lượng và số lượng của vật thể
Compare