Thước đo độ dày sơn ướt 25-3000um

Thước đo độ dày sơn ướt là dụng cụ dùng để đo độ dày vật liệu phủ, chất kết dính, sơn khi còn ướt hoặc ở dạng huyền phù với thang đo 25-3000um.

Compare