CÂN ĐIỆN TỬ

  • Cân có 3 loại có độ chính xác khác nhau: 0.1, 0.01, và 0.001
  • Nó có chức năng tháo rời bề mặt, tự so sánh, ghi nhớ, tính toán, hiển thị lỗi, …
Compare