THẺ SO MÀU JPMA 2021 (NHẬT BẢN)

Thẻ so màu JPMA 2021-L có 654 màu. Cung cấp các màu sắc cơ bản giúp việc pha trộn sơn dễ dàng, ứng dụng trong kiến trúc, trang trí nội thất, xây dựng, nhà ở

Compare