BÚT KIỂM TRA SỨC CĂNG BỀ MẶT HÃNG ARCOTEST SỐ 28 (Mực Hồng)

Bút kiểm tra sức căng bề mặt hãng Arcotest 28 dùng để kiểm tra năng lượng bề mặt của các sản phẩm như nhựa, kim loại, màng film và các sản phẩm bao bì khác

Compare