Bút đo sức căng bề mặt hãng Arcotest số 48

Bút đo sức căng bề mặt hãng Arcotest số 48 được sử dụng để kiểm tra năng lượng bề mặt của các sản phẩm như nhựa, kim loại, màng PE, màng PP, …

Compare