CỐC ĐO ĐỘ NHỚT DIN CUP 6

  • Cốc đo độ nhớt DIN CUP được thiết kế theo tiêu chuẩn DIN 53211
  • Din cup thích hợp dùng để đo chất lỏng có độ nhớt thấp
Compare