CỐC ĐO ĐỘ NHỚT DIN CUP 4

  • Din Cup 4 được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 53211
  • Cốc thích hợp dụng để đo độ nhớt của chất liệu tương đối thấp
Compare