CỐC ĐO ĐỘ NHỚT FORD CUP #2

  • Cốc Ford cup được thiết kế theo tiêu chuẩn ASTM D1200, D333 và D365
  • Thiết bị được dùng để đo độ nhớt trong ngành sơn, mực in, sơn mài và các chất lỏng khác
Compare