Thẻ xám kiểm tra vải SDC

Thẻ xám kiểm tra vải SDC Anh Quốc được sử dụng để đánh giá sự thay đổi màu vải khi dệt nhuộm. phù hợp cho ngành dệt nhuộm, may mặc…

Compare