Bút đo sức căng bề mặt hãng Arcotest số 56

Bút đo sức căng bề mặt hãng Arcotest số 56 được sử dụng để kiểm tra năng lượng bề mặt của các sản phẩm như nhựa, kim loại, màng PE, màng PP, …

Compare