Tấm hiệu chuẩn máy đo độ bóng góc 60 hãng KSJ

Tấm hiệu chuẩn máy đo độ bóng góc 60 hãng KSJ sử dụng để hiệu chuẩn lại máy đo độ bóng bề mặt sau thời gian sử dụng giúp máy đo chính xác và ổn định hơn

Compare