THƯỚC KÉO MÀNG SƠN HAI MẶT BEVS 1802

  • Thước kéo sơn 2 mặt của hãng BEVS đáp ứng được nhiều yêu cầu tiêu chuẩn của lớp phủ có độ dày tượng tự nhau như ISO, GB, ASTM.
  • Thước BEVS 1802 được thiết kế theo hình chữ C, thuận tiện cho việc thực hiện kiểm tra.
Compare