Thước đo độ dày sơn ướt dạng tròn

Thước đo độ dày sơn ướt dạng tròn được thiết kế theo tiêu chuẩn của Mỹ. Trên 2 mặt của thước đo sẽ khắc các độ dày khác nhau. Do đó dễ dàng kiểm tra mẫu.

Compare