CỐC ĐO ĐỘ NHỚT FRIKMAR

  • Cốc Frikmar của hãng BEVS được thiết kế và sản xuất dựa trên cốc đo độ nhớt DIN cup.
  • Cốc Frikmar được hãng BEVS sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 53211
Compare