CỐC ĐO ĐỘ NHỚT FORD CUP 4

  • Cốc đo độ nhớt ford cup được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM D 1200, D333, D365
  • Cốc được dùng để đô độ nhớt của chất lỏng như Mực, sơn, …
Compare