THIẾT BỊ ĐO ĐỘ DÀY MÀNG SƠN

  • Thiết kế đầu dò tích hợp hoặc phân chia phù hợp cho các trường hợp sử dụng khác nhau
  • Thiết kế hoàn toàn thông minh, dễ sử dụng, hiển thị chữ số led
Compare