CỐC ĐO ĐỘ NHỚT FORD

  • Cốc kiểm tra độ nhớt Ford của hãng BEVS được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM D1200, D333, và D365
  • Ford BEVS 1101 được sử dụng rộng rãi để đo độ nhớt của sơn, mực, sơn mài và các chất lỏng khác.
Compare