Cốc đo độ nhớt DIN Cup

Cốc đo độ nhớt DIN tiêu chuẩn DIN 53211 có 2 loại: cốc có tay cầm và không có tay cầm. Cốc không có tay khi sử dụng nên trang bị thêm giá đỡ cốc.

Compare