BÚT TEST CORONA 46 DYNE

  • Bút Dyne của Đức là một tiêu chuẩn rất rõ ràng để xác định chính xác độ chính xác của mực in và các vật liệu khác trên bề mặt Polyolefinic
  • Bút Arcotest còn dễ dàng giúp kiểm tra sức căng bề mặt của các vật liệu khác nhau như in nhựa, giấy, da, thủy tinh và các bộ phận kim loại
Compare