BÚT ĐO SỨC CĂNG BỀ MẶT ORGANIC HÃNG ARCOTEST

  • Bút kiểm tra sức căng bề mặt Organic của hãng Arcotest là dạng chất lỏng kiểm tra sức căng bề mặt có màu xanh lục.
  • Việc sử dụng và xử lý của bút test Organic của hãng Arcotest được dựa trên tiêu chuẩn DIN 53364/ ISO 8296.
Compare