BÚT ĐO SỨC CĂNG BỀ MẶT MỰC XANH ARCOTEST

  • Bút test màu xanh là chất lỏng thử nghiệm đặc biệt trong phạm vi sức căng bề mặt được xác đinh từ thang 30 tới 72 mN/m theo tiêu chuẩn ISO 8296/ ASTM 2578/ DIN 53364
  • Kiểm tra sức căng bề mặt của sản phẩm bằng cách chỉ cần gạch một đường lên bề mặt.
Compare