BÚT ĐO SỨC CĂNG ARCOTEST 42 DYNE

  • Bút thử Corona có thể kiểm tra chính xác sức căng bề mặt của màng nhựa có đạt được giá trị của bút thử không
  • Giúp người dùng có thể hiểu rõ màng nhựa có phù hợp hay không, nhằm kiểm soát hiệu quả chất lượng và giảm thiểu tổn thất do vật liệu không đạt chuẩn gây nên.
Compare