BÚT ĐO SỨC CĂNG ARCOTEST 34 DYNE

  • Bút Arcotest có thể đo chính xác việc sức căng bề mặt của màng nhựa có đạt được giá trị có bút thử hay không
  • Người sử dụng có thể dễ dàng biết được sản phẩm có phù hợp để in, ghép, hoặc hút chân không, … để kiểm soát chất lượng và giảm thổn thất do lỗi của vật liệu.
Compare