BỘ MÀU PANTONE GP6102N

  • Bộ thẻ màu bao gồm hai quyển màu theo dạng hình quạt cầm tay
  • Trên mỗi trang màu có biểu thị chỉ số chiếu sáng phù hợp để đánh giá màu sắc
Compare