Giấy nhám mài mòn Taber S-33, S-42

S-33: Được làm từ những hạt nhôm oxit cực mạnh, được phân loại là 360 FEPA, có kích thước hạt trung bình khoảng 40,5µm (0,00159 inch). Các ứng dụng bao gồm men thủy tinh và sứ, sơn, lớp phủ kim loại và bề mặt đồ nội thất.
S-42: Được làm từ những hạt nhôm oxit cực mạnh, được phân loại là 180 ANSI-CAMI có kích thước hạt trung bình khoảng 78µm (0,00304 inch). Các ứng dụng bao gồm laminates trang trí áp lực cao, sàn gỗ, nhựa, bề mặt đồ nội thất, sơn và vecni.

Compare