TAY KÉO MỰC FLEXO HÃNG BIUGED

Tay kéo mực Flexo hãng Biuged sử dụng rộng rãi trong ngành sơn, mực in, vật liệu phủ. Tay kéo mực in dùng để xem thử màu trước khi in.

Compare