DỤNG CỤ KIỂM TRA DÒNG CHẢY BGD 225

  • Thiết bị kiểm tra dòng chảy được thiết kế theo tiêu chuẩn GB/ T 9264 tiêu chuẩn ASTM D 3730
  • Sản phẩm được dùng để xác định dòng chảy tương đối của sơn màu.
Compare