Cốc đo độ nhớt Ford Cup

Cốc đo độ nhớt Ford Cup giá rẻ thiết kế theo tiêu chuẩn ASTM D1200, D333, D365. Cốc được sử dụng chủ yếu trong ngành sơn, mực in và các chất phủ khác…

Compare