THƯỚC ĐO ĐỘ MỊN 2 RÃNH BGD 242 BIUGED THANG ĐO 50µm

  • Đơn vị đo của thiết bị kiểm tra độ mịn của hãng Biuged được biểu thị bằng Microns (µm) hoặc Hegman (H) hoặc Mils.
  • Thước kiểm tra độ mịn BGD 242 được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 1524, ASTM D3333, ASTM
    D1210, ASTM D1316, DIN EN21524.
Compare