THƯỚC ĐO ĐỘ MỊN 2 RÃNH BGD 242 BIUGED THANG ĐO 25µm

  • Thước kiểm tra độ mịn được hãng Biuged sử dụng để kiểm soát quá trình sản xuất, lưu trữ và ứng dụng các sản phẩm phân tán được sản xuất bằng cách nghiền trong sơn, nhựa, bột màu, mực in, giấy, gốm sứ, dược phẩm, thực phẩm và nhiều ngành công nghiệp khác
Compare