THƯỚC ĐO ĐỘ MỊN 2 RÃNH BGD 242 BIUGED THANG ĐO 100µm

  • Thước đo độ mịn được sử dụng để chỉ ra độ mịn của hạt nghiền hoặc sự hiện diện của các hạt thô hoặc kết tụ trong sự phân tán.
  • Các loại hạt mịn đó không chỉ phụ thuộc vào kích thước thực của các hạt riêng lẻ mà nó còn phụ thuộc vào mức độ chúng bị phân tán.
Compare