MÁY GHI THỜI GIAN KHÔ BGD 261

  • Máy ghi thời gian khô được phát triển theo tiêu chuẩn ASTM D 5895 và đã được sử dụng rộng rãi trong ngành sơn suốt 20 năm.
Compare