DỤNG CỤ KIỂM TRA THỜI GIAN MÀNG SƠN KHÔ

  • Thiết bị đo thời gian khô màng sơn BGD 263 theo thiết kế GB / T 1728
  • BGD 263 phù hợp cho việc xác định thời gian sấy thực tế của màng phủ và màng sơn lót.
Compare